Bàn chữ thập đứng với thủy lực / vít me

Bàn chữ thập đứng với thủy lực / vít me – Vertical Cross Table Hydraulic / Lead-Screw

Bàn làm việc chữ thập mini, bàn trượt chữ thập dùng thủy lực hoặc trục vít me dẫn động kiểu đứng. Hành trình tối đa 280mm,đường kính xylanh tới Ø60mm. Bàn chữ thập HARDY đem lại sự chắc chắn, cứng vững và độ chính xác cao trong gia công.

Nhóm sản phẩm bàn chữ thập dẫn động thủy lực / vít me bao gồm 3 loại sản phẩm chính:

bàn trượt chữ thập với thủy lực và vít me

Bàn chữ thập đứng với thủy lực – Vertical cross table with hydraulic. Có hành trình tối đa 280mm | Đường kính xylanh tới 60mm

VCHH-220-300/420

VCHH-220-300/670

VCHH-220-300/540

VCHH-220-300/720

Bàn chữ thập đứng với thủy lực / vít me – Vertical cross table hydraulic / lead screw

Có hành trình tối đa 280mm | Đường kính xylanh tới 60mm

VCHS-220-300/420

VCHS-220-300/670

VCHS-300-300/540

VCHS-300-300/720

Bàn chữ thập đứng với vít me – Vertical cross table with lead screw. Có hành trình tối đa 280mm. Di chuyển bằng tay quay handwheel linh hoạt.

VCSS-220-300/420

VCSS-220-300/670

VCSS-300-300/540

VCSS-300-300/720

Hotline

096 899 0903