Bàn chữ thập với thủy lực và vít me

Bàn chữ thập với thủy lực và vít me – Cross Table with Hydraulic & Lead Screw.   với cấu tạo vững chắc, các bề mặt tiếp xúc trượt chính xác cao. Bàn thủy lực, vít me HARDY luôn đảm bảo độ cứng vững và tính ổn định trong quá trình gia công. Ray trượt boxways, đuôi én với tiếp xúc mặt, dễ dàng. Di chuyển thủ công bằng tay quay handwheel.

Các series bàn chữ thập với thủy lực và vít me – Cross Table with Hydraulic & Lead Screw

Bàn chữ thập Đài Loan HARDY series: CHS-220

Bàn chữ thập thủy lực vít me CHS-220

Model (mm) A B C C1 C2 C3 C4 D E F Hành trình Khối lượng
CHS220-300/420 420 35 150 200 35 6 65 100 108
CHS220-300/520 520 35 150 150 150 35 8 182 200 125
CHS220-300/670 670 35 140 140 140 180 35 10 332 350 137
CHS220-300/800 800 35 140 140 140 140 170 35 12 462 480 147
CHS220-300/940 940 35 175 175 175 175 170 35 12 620 620 157

Bàn chữ thập Đài Loan HARDY series: CHH-220

Bàn chữ thập thủy lực vít me CHH-220

Model (mm) A B C C1 C2 C3 C4 D E F Hành trình Khối lượng
CHH-220-300/420 420 35 150 200 35 6 65 100 110
CHH-220-300/520 520 35 150 150 150 35 8 182 200 128
CHH-220-300/670 670 35 140 140 140 180 35 10 332 350 140
CHH-220-300/800 800 35 140 140 140 140 170 35 12 462 480 150
CHH-220-300/940 940 35 175 175 175 175 170 35 12 620 620 160

Bàn chữ thập Đài Loan HARDY series: CHS-300Bàn chữ thập thủy lực vít me CHS-300

Model (mm) A B C C1 C2 C3 C4 C5 D E F Hành trình Khối lượng
CHS-300-300/420 420 35 150 200 35 6 65 100 160
CHS-300-300/560 560 35 165 165 165 30 8 222 240 170
CHS-300-300/670 670 35 140 140 140 180 35 10 332 350 190
CHS-300-300/800 800 35 140 140 140 140 170 35 12 462 480 240
CHS-300-300/940 940 35 175 175 175 175 175 30 12 602 620 257
CHS-300-300/1200 1200 30 190 190 190 190 190 190 30 14 862 880

Bàn chữ thập Đài Loan HARDY series: CHH-300Bàn chữ thập thủy lực vít me CHH-300

Model (mm) A B C C1 C2 C3 C4 C5 D E F Hành trình Khối lượng
CHH-300-300/420 420 35 150 200 35 6 65 100 163
CHH-300-300/560 560 35 165 165 165 30 8 222 240 173
CHH-300-300/670 670 35 140 140 140 180 35 10 332 350 193
CHH-300-300/800 800 35 140 140 140 140 170 35 12 462 480 243
CHH-300-300/940 940 35 175 175 175 175 175 30 12 602 620 260
CHH300-300/1200 1200 30 190 190 190 190 190 190 30 14 862 880

Bàn chữ thập Đài Loan HARDY series: CHS-300HBàn chữ thập thủy lực vít me CHS-300H

Model (mm) A B C C1 C2 C3 C4 C5 D E F Hành trình Khối lượng
CHS-300-300/420H 420 35 150 200 35 6 75 100 180
CHS-300-300/560H 560 35 165 165 165 30 8 224 240 195
CHS-300-300/670H 670 35 140 140 140 180 35 10 335 350 237
CHS-300-300/800H 800 35 140 140 140 140 170 35 12 465 480 248
CHS-300-300/940H 940 35 175 175 175 175 175 30 12 608 620 263
CHS-300-300/1200H 1200 30 190 190 190 190 190 190 30 14 868 880

Bàn chữ thập Đài Loan HARDY series: CHH-300HBàn chữ thập với thủy lực vít me đài loan CHH-300H

Model (mm) A B C C1 C2 C3 C4 C5 D E F Hành trình Khối lượng
CHH-300-300/420H 420 35 150 200 35 6 75 100 183
CHH-300-300/560H 560 35 165 165 165 30 8 224 240 198
CHH-300-300/670H 670 35 140 140 140 180 35 10 335 350 240
CHH-300-300/800H 800 35 140 140 140 140 170 35 12 465 480 251
CHH-300-300/940H 940 35 175 175 175 175 175 30 12 608 620 266
CHH300-300/1200H 1200 30 190 190 190 190 190 190 30 14 868 880

Hotline

096 899 0903