Bàn trượt thủy lực / vít me kiểu đứng

Bàn trượt thủy lực / vít me kiểu đứng- Powerful Type Vertical Hydraulic Slide / lead screw bao gồm 2 nhóm sản phẩm chính. Đó là bàn trượt thủy lực đứng và bàn trượt vít me đứng. Hành trình lên tới 260mm với hệ thống thủy lực hoặc trục vít me dẫn động.

Bàn trượt thủy lực kiểu đứng

Model Chiều rộng Chiều cao Vít me Hành trình Khối lượng
VAH220-300/420 220 420 50 100 115
VAH220-300/670 220 670 50 200 147
VAH300-360/540 300 540 60 120 194
VAH300-360/720 300 720 60 220 240
VAH-360-360/920 360 920 70 260 289

bàn trượt thủy lực kiểu đứng Powerful Type Vertical Hydraulic Slide

thông số bàn trượt thủy lực kiểu đứng

thông số bàn trượt thủy lực kiểu đứng

Bàn trượt vít me kiểu đứng

Model Chiều rộng Chiều cao Hành trình Khối lượng
VAS220-300/420 220 420 100 107
VAS220-300/670 220 670 200 139
VAS300-360/540 300 540 120 185
VAS300-360/720 300 720 220 231
VAS-360-360/920 360 920 260 275

bàn trượt vít me kiểu đứng Powerful Type Vertical Lead Screw Slide

thông số bàn trượt vít me kiểu đứng

bàn trượt vít me kiểu đứng Powerful Type Vertical Lead Screw thông số bàn trượt vít me kiểu đứng

Hotline

096 899 0903