Bàn trượt vít me

Bàn trượt vít me – Lead screw slide gồm 2 loại: bàn trượt vít me ngang, hành trình tới 150mm và bàn trượt ngang vít me với hành trình tới 350mm. Bàn trượt dễ dàng điều chỉnh hành trình, quay vít me với tay quay handwheel gắn sẵn. Các sản phẩm cần gia công khoan taro, phay doa được gá lắp trên bàn và di chuyển nhanh chóng. Giảm thời gian gá đặt, chuyển nguyên công.

Bàn trượt vít me bi - lead screw slide hành trình 150mm Thông số bàn trượt vít me bi - lead screw slide hành trình 150mmBàn trượt vít me bi - lead screw slide hành trình tới 150mm

Bàn trượt vít me bi - lead screw slide hành trình 350mm Thông số bàn trượt vít me bi - lead screw slide hành trình tới 350mm Thông số bàn trượt vít me bi - lead screw slide hành trình 350mm

Hotline

096 899 0903