Băng trượt dạng boxway

Băng trượt dạng boxway - powerful slide

Băng trượt dạng boxway – powerful slide. Ray trượt băng liền dạng boxways tiếp xúc mặt giúp đảm bảo độ cứng vững. Đảm nhiệm các nhiệm vụ gia công với tải nặng. Băng trượt boxways HARDY được sử dụng nhiều trong các cơ cấu trượt, dẫn hướng. Như bàn máy thủy lực, bàn máy chữ thập, bàn trượt servo,…Cơ cấu trượt, block con trượt chính xác với ray dẫn hướng trượt dạng boxway được lắp ráp với các đầu trục chính. Tạo thành các module: module khoan taro tự động, module phay doa. Là thành phần quan trọng trong các máy gia công chuyên dụng tự động hiện nay.

Băng trượt boxways Model HFV

Ray trượt boxways HARDY Đài Loan -HFV series

Model A x B C x D E F G H J K L M Weight
HFV-1530 155×200 155×300 70 13 63 83 65.5 30 240 4-ø12 15kg
HFV-2040 200×300 200×400 85 17 90 120 85 30 170 6-ø14 35kg
HFV-2060 200×300 200×600 85 17 90 120 85 45 170 8-ø14 46kg
HFV-2080 200×300 200×800 85 17 90 120 85 40 180 10-ø14 56kg

Băng trượt boxways Model HF

Ray trượt boxways HARDY Đài Loan -HF series

Model A x B C x D E F G H J K L M N P Weight
HF-2040 200×300 200×400 65 52 120 150 22 90 85 30 170 6-ø12 45kg
HF-2060 200×300 200×600 65 52 120 150 22 90 85 30 180 8-ø14 58kg
HF-3050 300×350 300×500 75 63 145 180 27 175 125 30 220 6-ø18 92kg
HF-3070 300×350 300×700 75 63 145 180 27 175 125 35 210 8-ø18 114kg

Hotline

096 899 0903