Caratteristiche techinche

Cụm đầu phay góc Caratteristiche techinche giúp gia công các sản phẩm yêu cầu góc vào dao đặc biệt. Cụm đầu phay góc được sử dụng trên một đầu máy đơn lẻ hoặc nhiều đầu trục chính gia công khoan taro, phay doa trên máy chuyên dụng. Giúp gia công chính xác, tính tự động cao. Giảm thời gian gá đặt sản phẩm và nâng cao năng suất.

Các model cụm đầu phay góc của HARDY Đài Loan gồm: HT-160 / HT-250 và HT-360

Cụm đầu phay điều chỉnh góc caratteristiche techinche - specifications

Ứng dụng cụm đầu phay điều chỉnh góc vào các máy gia công tự động chuyen dụng HARDY

caratteristiche techinche

Hotline

096 899 0903