Cụm bàn trượt thủy lực

Cụm bàn trượt thủy lực – Hydraulic slide units. Cụm bàn trượt HARDY có cấu tạo thân từ gang với độ bền kéo cao. Bệ trượt cứng vững. Bàn trượt tự động khi được đấu nối hệ thống thủy lực bên ngoài. Tùy chọn có nắp che chống phoi. Thích hợp kết hợp các đầu trục chính máy khoan taro, phay doa chuyên dụng HARDY. Giúp đảm bảo độ chính xác và tính tự động hóa sản xuất. Các series cụm bàn trượt với thủy lực của HARDY bao gồm:

HS150 series – Hành trình tới 180mm

HS180 series – Hành trình tới 200mm

HS220 series – Hành trình tới 500mm

HS250 seriesHS250H series / HS300 / HS300H – Hành trình tới 760mm

HS360 series / HS420– Hành trình tới 580mm

HS500 series / HS600 series – Hành trình tới 1,180mm

Cụm bàn trượt thủy lực - hydraulic slide unit Cụm bàn trượt thủy lực HS150 Cụm bàn trượt thủy lực HS180 và HS220Cụm bàn trượt thủy lực HS250 và HS250HCụm bàn trượt thủy lực HS300 và HS300HCụm bàn trượt thủy lực HS360 và HS420 Cụm bàn trượt thủy lực HS500 và HS600

Hotline

096 899 0903