Đầu khoả mặt và doa tự động

Đầu khoả mặt và doa tự động – Automatic Boring And Facing Head.

HARDY cung cấp tới khách hàng các model đầu khỏa mặt và doa tự động thuộc VHU Series:

VHU36 / VHU56 / VHU80 / VHU110 / VHU120 / VHU160

Với độ chính xác 0.01mm/m. Ứng dụng lắp trên các đầu trục chính doa, đầu trục chính khỏa mặt dẫn động servo hoặc thủy lực. Giúp gia công chính xác và nhanh chóng, tự động hóa với năng suất cao. Các nguyên công: phay bề mặt, phay mặt đầu, doa lỗ dễ dàng nhờ silde trượt kết hợp di chuyển trục chính.

Đầu khỏa mặt và doa tự động HARDY - Automatic Boring And Facing Head

Model A B C D E F
VHU36 78 28 72 16 80 53
VHU56 115 36 126 25 110 80
VHU80 140 36 126 25 110 80
VHU110 140 36 140 25 110 80
VHU120 190 42 140 32 126 92
VHU160 190 50 140 32 134 92

Hotline

096 899 0903