Đầu phay góc / đầu phay góc 90 độ

Đầu phay góc / đầu phay góc 90 độ – Angle Head

Đầu phay góc chuyên dụng HARDY ĐÀI LOAN. Sử dụng cho ứng dụng khoan phay, taro với góc chuyển đổi 90 độ ngang/đứng(TA Series) hoặc góc cố định TAF series. Chuyển đổi góc tùy chỉnh với TAV series. Bầu cặp BT40/BT50/HSK. Mũi khoan/taro từ D3mm/M3 tới D26/M20. Tốc độ trục chính đạt 10,000 vòng/phút. Tham khảo các model đầu phay chuyển góc dưới đây:

Angle Head TA-P series

Angle Head TA03P | Angle Head TA04P | Angle Head TA06P | Angle Head TA07P | Angle Head TA07P.L | Angle Head TA10P | Angle Head TA10P.L | Angle Head TA13P | Angle Head TA16P | Angle Head TA20P | Angle Head TA20P.L | Angle Head TA20.30 | Angle Head TA26P | Angle Head TA26.40 | Angle Head TA013 | Angle Head TA020

Angle Head TA-2P series

Angle Head TA07.2P | Angle Head TA10.2P | Angle Head TA13.2P | Angle Head TA16.2P | Angle Head TA20.2P | Angle Head TA26.2P

Angle Head TA V series

Angle Head TA V10.P | Angle Head TA V13.P | Angle Head TA V20.P | Angle Head TA V50.T

Angle Head TA.T series

Angle Head TA20.T | Angle Head TA26.T | Angle Head TA50.T | Angle Head TA50 PL

Angle Head TAV.VDI series

Angle Head TA13P. VDI | Angle Head TAP. VDI | Angle Head TAV10 P. VDI | Angle Head TAV13 P. VDI

Angle Head TAF.P series

Angle Head TAF10.P | Angle Head TAF16.P | Angle Head TAF20.P

Đầu phay góc chia độ Angle head TA03P

Đầu phay góc chia độ Angle Head TA V10.P

Hotline

096 899 0903