Tăng áp thủy lực

Tăng áp thủy lực – Hydraulic Booster

Tăng áp thủy lực - Hydraulic Booster

Một van thủy lực tuần tự được tích hợp vào thiết bị này. Khi hoạt động, nó có thể đẩy dầu vào xi lanh và giữ cho nó được ở áp suất kép và để cho van tuần tự hoạt động. Và sau đó nó sẽ cấp áp lực đẩy nhiều. Tăng áp thủy lực phù hợp cho máy thủy lực gia công chuyên dụng theo yêu cầu. Và kẹp MC trong mạch áp suất thấp. Nó cần một van điện từ (solenoid valve) được tích hợp trong mạch. Sau đó nó sẽ có thể hoạt động siêu sạc HB. Bộ sạc này có thể được chuyển đổi tự động từ áp suất dầu thấp sang áp suất dầu cao và đạt được áp suất kẹp cao.

Thiet bi tang ap thuy luc - Hydraulic Booster

A hydraulic sequential valve is attached to the structure of this unit. When operating, it may oil to cylinder and makes it be at the dual pressure. And let the sequential valve act. And then it will provide multiple boosting pressure. It’s fit for hydraulic special purpose machine and MC clamp in low pressure circuit. It needs a solenoid valve installed in the circuit. And then it will be able to operate HB super-charger. The super-charger may be converted automatically from low oil-pressure to high oil-pressure and obtain a high pressure clamping.

Model HB-9×6 HB-8×22 HB-5×35 HB-3.8×45
Multiple boost 9 8 5 3.8
A 157 210
B 107 139
C 50 71
øD ø46 ø58
E1 58 82
E2 72 100
F1 43 62
F2 56 80
F3 55 70
H 7 9
øK ø7 ø9
øM ø11 ø14
N 71 96

Hotline

096 899 0903