Xy lanh đỡ thủy lực

Xy lanh đỡ thủy lực – Hydraulic Supporting Cylinder

xy lanh đỡ thủy lực - Hydraulic Supporting Cylinderthong so xy lanh do thuy luc

Các xi lanh đỡ thủy lực thường được sử dụng cho gia công cơ khí. Có thể làm giảm rung động, ngăn ngừa biến dạng, hấp thụ lực cắt giúp tăng độ chính xác và chất lượng gia công.  Các xi lanh thủy lực sử dụng phớt dầu nhập khẩu và các bộ phận chịu được áp lực cao, và đảm bảo chất lượng với tuổi thọ lâu dài. Khi vận hành xy lanh đỡ bằng thủy lực, đảm bảo không vượt quá tốc độ nạp dầu bình thường để tránh thanh đỡ chống va chạm phôi khi tiếp xúc với phôi gia công.

Các loại model xy lanh đỡ thủy lực

Model xy lanh do thuy luc - Hydraulic Supporting Cylinder

SP-16A1 / SP-16A2 / SP-16B1 / SP-16B2 / SP-25A / SP-25B

SP-16 -cấu trúc nhỏ gọn dạng trụ trục vít cho phép một số thiết bị hoạt động để kẹp trong không gian nhỏ.

LSP-16 xi lanh đỡ áp lực thấp lưu trữ một khả năng đỡ áp lực cao. Với áp lực hoạt động 50kgf/cm2.

SP-AH: Xi lanh đỡ khí nén / thủy lực được thiết kế cho khuôn, đồ gá và thiết bị được vận hành bằng hệ thống khí nén. Hoặc hệ thống thủy lực áp suất thấp. Nó cung cấp khả năng đỡ thích hợp.

The hydraulic supporting cylinder is normally applied for machining. Which may reduce vibration, prevent deformation, absorb cutting force while upgrading machining accuracy and quality.
The hydraulic cylinder employs imported oil seal and parts to resist high pressure. And ensure quality dependability and long service life.
When operating the supporting cylinder, make sure do not exceed the normal oil feeding speed. To avoid the supporting bar bumping against work piece when it contacts work piece.
The SP-16 screw type cylinder compact construction permits several units operated for clamping in the small space.
The LSP-16 low pressure supporting cylinder archives a high pressure supporting capability, hydraulic system. And with in 50kgf/cm2 of operation pressure.
The SP-AH series air/hydraulic supporting cylinder is designed for jig, mold. And fixture operated by air system or low pressure hydraulic system. It provides proper support capability.

Hotline

096 899 0903